• 09308877798_09370340232
  • تماس به صورت تمام وقت(هفت روز هفته)

بلاگ

IMG 20170426 124131 1493194369734 8 1496988479375 6

راهنما برای انتخاب یک پیچ و رولپلاک کار

راهنما برای انتخاب یک پیچ و رولپلاک کار خوب و ماهر:

راهنما انتخاب پیچ و رولپلاک کار, پیچ و رولپلاک کار خوب

1.بیمه.

2.لوازم کار.

3.تجربه کار با طناب.

4.تجربه پیچ و رولپلاک کردن نمای سنگ.

5.تجربه کردن با طناب و راپل در نقاط حساس.

6.دریل مناسب برای پیچ کردن سنگ ها و بتونه مناسب برای زدن بروی پیچ.

7.نصب سنگ درست حسابی و محکم کاری مناسب و نصب پیچ برای مقاوم سازی مناسب.

8.نکات ریز ولی مهمی که شما در ذهنتان خطور میکند و جاهایی که خودتان میبینید در هنگام پیچ و رولپلاک زدن نما کم کاری ایجاد میشود.

اولین چیزی که شما باید از یک پیچ و رولپلاک کار خوب بخواید بیمه و نوع بیمه تحت پوشش است.

بیمه به معنای یک خاطر جمعی به شمااست که اگر اتفاق بیوفتد شما ثلب مسئولیت هستید.در هر کاری اتفاق پیش می اید.

این کار هم مانند کار های دیگر سخت و طاقت فرسا است ولی اگر ایمنی رعایت شود مثال:کلاه ایمنی اگر روی سر باشد مطمئن باشید

هیچ خطری نیرو را تهدید نمیکند.

راهنما انتخاب پیچ و رولپلاک کار, پیچ و رولپلاک کار خوب

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب